"!!तुमच्यासाठी काय पण,फक्त आवाज टाका!!"

"!!तुमच्यासाठी काय पण,फक्त आवाज टाका!!" is a Hindi group. It is a CLOSED group. They attracted 10,817 members. So it is a Huge group. 560334987401775 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-25 07:59:20 is the closest date we have information about it.

ह्या group मध्ये आपल्या सर्वाँचे मनोरंजन होईल आणि मिञांसाठी काय पण हे ब्रिद वाक्य कायम राहिल म्हणून मी ह्या ग्रुपचे नाव
!!तुमच्यासाठी काय पण फक्त आवाज टाका!! हे ठेवले आहे आणि सर्वांनी आपला ग्रुप आहे अस समजून post,status आणि pictures टाकायची फक्त ऐवढि काळजी घ्या कि तुमच्या एका जोक मळ दुसर्याचा मन दुखले नाहि पाहिजे।