ประมง บ้านกร่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)

ประมง บ้านกร่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก) is a Thai group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 484 participants in that group. So it is a Small group. You can find this group by searching 140022902716817 on Google, Bing or Yahoo. 2015-02-12 19:17:19 is the closest date we have information about it.

รับเฉพาะพี่น้องประมง บ้านกร่างนะครับ ใครเข้ามาแล้วขายของ หรือโฆษณา สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการประมง ทางแอดมินจะลบโพสต์ และบล๊อคสมาชิกดังกล่าว ออกจากกลุ่มทันที