VSŠ program STROJNIŠTVO 2. - PA_14/15

Slovene is the main language of VSŠ program STROJNIŠTVO 2. - PA_14/15 facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 306 participants in that group. So it is a Small group. 1483036731968629 is the identifier of this group with Facebook. 2015-01-22 11:13:09 is the closest date we have information about it.

Skupina je namenjena študentom, ki obiskujejo 2. letnik Fakultete za Strojništvo. Na tej strani lahko postavljate razna vprašanja, ki se tičejo 2. letnika, vprašanja ki se navezujejo na vašo smer študija postavljajte v pšodskupinah!