कोरियामा रामेछापका साथीहरु

Hindi is the main language of कोरियामा रामेछापका साथीहरु facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 9 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 1488172641397273 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-01-30 03:00:11.

प्रस्तुत ग्रुप दक्षिण कोरियामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुको साझा ग्रुप हो । यदि तपाई कोरियामा बसोवास गरिरहनु भएको छ भने तपाई पनि यसको सदस्य हुन सक्नु हुनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य कोरियामा भएका बिभिन्न नेपाली कृयाकलापहरुका साथै भैपरी आउने बिभिन्न समस्या तथा समाधानहरुका बारेमा आपसी सरसल्लाह र आपसी सहयोग गर्नु रहेको छ । यस ग्रुपमा कुनैपनि राजनैतिक कुराहरु एवम् सामाजिक क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने नराम्रा कुराहरु पोष्ट नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।