YALIYOMO\YALIYOJIRI MASHINANI!

Swahili is the main language of YALIYOMO\YALIYOJIRI MASHINANI! facebook group. It is a CLOSED group. There are 331 participants in that group. So it is a Small group. 1493445794277982 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-24 23:05:17 is the closest date we have information about it.

kikundi hiki kimeanzishwa kwa wanakitabu cha macho ili watowe maoni\habari mbalimbali,yanayojiri mashinani ,habari kamili bila kuekemea upande wowote.
N\B msitumie ukurasa ama kikundi hiki kutusiana ama kuharibiana heshima,tuheshimiane karibu na tufurahie kikundi hiki kipya yaliyomo\yaliyojiri mashinani!