Köp och sälj: Socionomprogrammet - Örebro universitet

Köp och sälj: Socionomprogrammet - Örebro universitet is a Swedish group. It is a CLOSED group. Köp och sälj: Socionomprogrammet - Örebro universitet has 648 members. So it is a Small group. You can find this group by searching 201768243316839 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-01-15 03:50:14.

Socia är ett utskott för socionomstudenter under Sobrasektionen. Denna grupp är till för att socionomstudenter skall smidigt och snabbt kunna sälja, köpa och byta litteratur!