Герман дахь Уул уурхай, Байгаль орчноор сурч буй оюутнуудын бүлэг

Герман дахь Уул уурхай, Байгаль орчноор сурч буй оюутнуудын бүлэг is a Bulgarian group. It is a CLOSED group. Герман дахь Уул уурхай, Байгаль орчноор сурч буй оюутнуудын бүлэг has 58 members. So it is a Tiny group. 219905271521406 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-12 06:06:12 is the closest date we have information about it.

Хамтдаа хөгжье, Хамтдаа бүтээе.

Бид бүхний цаашдын үйл ажиллагаа монгол орны уул уурхайн хөгжил, байгаль орчны тогтвортой байдал тодорхой хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.