GG bagsh nar

GG bagsh nar is a Bulgarian group. It is a CLOSED group. There are 88 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 238395563034755 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-02-19 04:46:15.

Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн багш нар чөлөөт цагаа сонирхолтой өнгөрүүлэх зорилготой бүлгэм болно. Энд янз бүрийн улс төрийн шинжтэй ч юмуу уур стресс болгох зүйл нийтлэхгүй шүү манайхаан