"Toros" a Gandia? No, gràcies!

Catalan is the main language of "Toros" a Gandia? No, gràcies! facebook group. It is a CLOSED group. They attracted 1,487 members. So it is a Medium group. You can find this group by searching 255660081129949 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-23 06:50:24.

Carlos IV va prohibir les corregudes de bous, mentre que Fernando VII va tancar les universitats, va prohibir la Constitució liberal, va tornar a permetre les corregudes i sota el seu regnat es va obrir la primera escola de tauromaquia… Amb Juan Carlos I, continua la “fiesta nacional”, però, en 1980, la UNESCO va emetre el seu dictamen referent a les corregudes de bous: “La tauromaquia és l’infortunat i venal art de torturar i matar animals en públic i segons unes regles. Traumatiza als nens i els adults sensibles. Agreuja l’estat dels neuròpates atrets per aquests espectacles. Desnaturaliza la relació entre l’home i l’animal. En això, constituïx un desafiament major a la moral, l’educació, la ciència i la cultura.”

La tortura no és Art. La tortura no és Cultura.

A Gandia, després de 25 anys sense corregudes de bous, diguem NO al retorn de la tortura animal.

El canvis estratègics en política cultural o turística amb un proposta tan polèmica, sensible, qüestionada i no arreplegada al programa electoral del PP de Gandia, requereix una consulta popular vinculant (referèndum) per a saber si la gent vol que el seu Ajuntament es convertisca en promotor d’espectacles taurins.

Ciutadanes i ciutadans de Gandia.


* * *

Carlos IV prohibió las corridas de toros, mientras que Fernando VII cerró las universidades, prohibió la Constitución liberal, volvió a permitir las corridas y bajo su reinado se abrió la primera escuela de tauromaquia… Con Juan Carlos I, continúa la "fiesta nacional", pero, en 1980, la UNESCO emitió su dictamen en lo referente a las corridas de toros: "La tauromaquia es el infortunado y venal arte de torturar y matar animales en público y según unas reglas. Traumatiza a los niños y los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En esto, constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura."

La tortura no es Arte. La tortura no es Cultura.

En Gandia, tras 25 años sin corridas de toros, decimos NO al regreso de la tortura animal.

Los cambios estratégicos en política cultural o turística con un propuesta tan polémica, sensible, cuestionada y no recogida en el programa electoral del PP de Gandia, requiere una consulta popular vinculante (referéndum) para saber si la gente quiere que su Ayuntamiento se convierta en promotor de espectáculos taurinos.


_________________________


NOTA INFORMATIVA: "Toros" a Gandia? No, gràcies! pretén manifestar, a través de Facebook, el rebuig a la proposta del govern municipal del PP de Gandia de recuperació de la tortura animal en la seua versió de corregudes de toros i donar a conèixer tota la informació disponible.

"Toros" a Gandia? No, gràcies! no és un event, sinó un grup, amb vocació de permanència, per a propiciar el debat en la societat civil sobre els suposats valors de la mal cridada "festa nacional" i sobre els drets dels animals.

No és la nostra pretensió organitzar esdeveniments públics. Per tant, no s'autoritza l'ús del nom o imatge d'aquest grup per a l'organització de cap tipus d'event ni dintre ni fora d'aquest grup. Si que donarem el nostre suport i ajudarem a difondre les accions legals que procedeixin de la societat civil i política de Gandia en contra de la tortura animal.

* * *

NOTA INFORMATIVA: "Toros" a Gandia? No, gràcies! pretende manifestar, a través de Facebook, el rechazo a la propuesta del gobierno municipal del PP de Gandia de recuperación de la tortura animal en su versión de corridas de toros y dar a conocer toda la información disponible.

"Toros" a Gandia? No, gràcies! no es un evento, sino un grupo, con vocación de permanencia, para propiciar el debate en la sociedad civil sobre los supuestos valores de la mal llamada "fiesta nacional" y sobre los derechos de los animales.

No es nuestra pretensión organizar eventos públicos. Por tanto, no se autoriza el uso del nombre o imagen de este grupo para la organización de ningún tipo de evento ni dentro ni fuera de este grupo. Sí que daremos nuestro apoyo y ayudaremos a difundir las acciones legales que procedan de la sociedad civil y política de Gandia en contra de la tortura animal.