Sveriges Fotbollshistoriker & Statistikers Förening

Swedish is the main language of Sveriges Fotbollshistoriker & Statistikers Förening facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. Sveriges Fotbollshistoriker & Statistikers Förening has 1,243 members. So it is a Medium group. 261459783942887 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-01-15 03:27:06.

Denna Facebooksida är ett komplement till vår hemsida www.bolletinen.se

Här finns det utrymme för publicering av fotbolls-(nostalgiska) bilder och diskussion/debatt om fotbollshistoria och statistik, i första hand då med anknytning till svensk fotboll eller fotboll i Sverige.