Stockholms fotbollsdomare

Swedish is the main language of Stockholms fotbollsdomare facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 295 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 272829669413171 on Google, Bing or Yahoo. 2015-01-15 03:39:13 is the closest date we have information about it.

Gruppens syfte är framförallt att samtliga av Stockholms fotbollsdomare ska kunna byta/ge bort matcher med varandra, men också för att kunna diskutera situationer som uppstått på planen... Därför: Bjud in alla era domarkollegor! Men be dem höra av sig till mig (Emma) med sitt domarnummer - detta är så att inga obehöriga ska kunna få tag på matcher.

När du anmäler intresse för en match så uppge domarnummer och zon.

"Om du byter matcher via den här gruppen måste det alltid meddelas Stockholms Fotbollförbund via mail. Det mailet skall skickas innan matchen startar. Tänk dessutom på att all resultatrapportering skall ske i FOGIS och inom 24 timmar efter avslutad match." /Domarkommittén