Ošetrovateľstvo 2014 (Bratislava-Zilina)

Slovak is the main language of Ošetrovateľstvo 2014 (Bratislava-Zilina) facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. They attracted 44 members. So it is a Tiny group. You can find this group by searching 306940599511710 on Google, Bing or Yahoo. 2015-02-03 18:36:14 is the closest date we have information about it.

skupina venovaná študentom 1.oše (denná a externá forma) umožňujúca vzájomnú komunikáciu škola - vy ako aj navzájoam medzi vami.... Clenovia sú výlučne študenti daného ročníka... nikdy iny do skupiny nemôže ísť...