ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ..USED PHOTO EQUIPMENT

Greek is the main language of ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ..USED PHOTO EQUIPMENT facebook group. It is a CLOSED group. They attracted 10,010 members. So it is a Huge group. You can find this group by searching 310062632386032 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-01-22 00:54:09.

αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων ειδών σχετικών μόνο με τον κόσμο της φωτογραφίας και του βίντεο! Οι διαχειριστές δεν έχουν καμία ωφέλεια απο τις αγοραπωλησίες και κανένα συμφέρον, απλώς δρούν ως συντονιστές της ομάδας και τις προσπάθειας αυτής και δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα μεταξύ των μελών! Παρακαλώ να τηρούμε ευγένεια και ειλικρίνεια μεταξύ μας! Δεν επιτρέπονται αναρτήσεις άσχετες με το θέμα της ομάδας και απαγορεύεται η προώθηση και το spam!καλό είναι να γράφουμε Ελληνικά για πολλούς λόγους αλλά κυρίως γιατι είναι ευανάγνωστα και καθιστούν ευκολότερη τη συνενόηση μεταξύ των μελών! Θα διαγράφεται όποιος διαπιστωθεί ότι φέρεται με προσβλητικό ή δόλιο τρόπο, η αναρτά εντελώς άσχετα πράγματα με το θέμα της ομάδας! Τελος, απαγορεύεται να αναρτούμε συνεχώς τις ίδιες αγγελίες..Ελάχιστο όριο κάθε 3 ημέρες μέχρι να ξανααναρτηθεί η ίδια αγγελία! Παρακαλώ να μην γίνονται σκόπιμα τα λεγόμενα "up" με σχόλια, τελίτσες κλπ ώστε να ανεβαίνει πάνω η αγγελία..Η μή συμόρφωση των παραπάνω έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του μέλους!