HELENA MEZENSKÁ - Návrat k hodnotám

HELENA MEZENSKÁ - Návrat k hodnotám is a Slovak group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. HELENA MEZENSKÁ - Návrat k hodnotám has 3,464 members. So people rank it like a Medium group. You can find this group by searching 352338131560999 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-11 20:25:07.

Diskusná skupina HM - Návrat k hodnotám má ambíciu spájať ľudí a vytvárať priestor pre všetkých, ktorí zdieľajú rovnakú spoločnú víziu, rovnaké myšlienky. Je to sila ľudských sŕdc, sila strhujúca a veľmi mocná, je odpoveďou na otázku, "čo chceme spraviť";
Je inšpirovaná myšlienkami, ktoré už nie su abstraktné, ale hmatateľné.
Má samostatnú existenciu; vytvára pocit vzájomnosti, ktorý prestupuje celou skupinou, a jej rozmanitým činnostiam vtláča znaky jednotnosti;
K plodnému učeniu dochádza jedine vtedy, ak ľudia usilujú o dosiahnutie niečoho, na čom im hlboko záleží;
Zvyšovanie našej schopnosti tvoriť bude bez zmyslu, pokiaľ nebudeme podnecovaní víziou, ktorú naozaj chceme dosiahnuť;
Zdielaná vízia je víziou, ktorej je bytostne oddané veľké množstvo ľudí, pretože je odrazom ich vlastnej osobnej vízie;

"JE NAJVYŠŠÍ ČAS VRÁTIŤ SLOVENSKO JEHO OBČANOM."
Je najvyšší čas vyčistiť politickú scénu od korupcie a vplyvu finančných a rôznych záujmových skupín ukracujúcich občanov.
Politické strany zlyhali, preto je najvyšší čas zvyšovať účasť občanov na správe a riadení našej krajiny a presadzovať do života prvky priamej demokracie.Je najvyšší čas vrátiť objektívnosť do vysielania verejnoprávnych médií.Je najvyšší čas posilňovať politickú, potravinovú, energetickú, finančnú slobodu, suverenitu a nezávislosť Slovenska.
Je najvyšší čas dať podporu a rozvojové impulzy malému a strednému podnikaniu, samozamestnávateľom, živnostníkom, farmárom, ktorí chcú a dokážu zveľaďovať našu krajinu.

Je najvyšší čas na podporu a oživenie slovenského vidieka.
Chceme vytvoriť priestor pre vyváženú diskusiu a taktiež dať priestor tvorivosti a preto nebudeme tolerovať príspevky propagujúce násilie, osobné útoky, ani žiadnu formu neznášanlivosti voči akejkoľvek skupine či menšine. Administrátor má právo neuverejniť a vymazať príspevok, pokiaľ obsahuje urážlivý spôsob komunikácie, vulgarizmy, jednostranné alebo hrubé osočovanie jednotlivca, či skupiny osôb, ohováranie a klamstvá. Administrátor má taktiež právo na zmazanie príspevku, ak tento príspevok je mimo tému a nesuvisí s obsahom, či nestotožňuje sa s myšIienkami a spoločnou víziou skupiny. Táto skupina neslúži ako priestor na propagáciu iných osôb-kandidátov, politikov, ich myšlienok a na propagáciu politických strán. Administrátor má právo pri nedodržaní podmienok uvedených v tomto texte zrušiť prístup do skupiny osobe, ktorá opakovane a po upozornení porušuje tieto pravidlá.

Zdokonaľujme svoju vnímavosť, tvorivosť a schopnosť učiť sa, v spolupráci s podobne naladenými osobami. Hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje..."

UPOZORNENIE:
Vložené uživateľské príspevky nemusia byť vždy zhodné s názorom Heleny Mezenskej, či už ako súkromnej osoby, alebo politika.
Vzhľadom k tomu, že skupina nesie v názve meno Heleny Mezenskej, vyhradzuje si právo dištancovať sa od takýchto statusov a podľa obsahu a charakteru príspevku može požiadať admina skupiny o jeho odstránenie.