MUBIS М-БУС МзМ 3а

MUBIS М-БУС МзМ 3а is a Ukrainian group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. They attracted 34 members. So people rank it like a Tiny group. 377029812367375 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-27 06:34:19 is the closest date we have information about it.

Зиак энэхүү Group нь Мэдээлэл зүй математик 3а ангийнханы санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцах талбар юмаа.Өөрийгөө болон бусдыгаа хүндэтгэн Group-д хараал, хэрүүл хийхгүй эв найрамдалтай байгаарай.