Свободен Хранителен Кооператив - град Варна

Bulgarian is the main language of Свободен Хранителен Кооператив - град Варна facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 3,999 participants in that group. So it is a Medium group. You can find this group by searching 381462031942747 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-02-03 21:17:07.

Идеята това да е истински кооператив за съжаление не можа да се състои напълно(оставаме отворени все пак за идеята, която ни зарази и провокира създаването на тази страница). Групата ще съществува като пряк път за свързване между производители и потребители за варненско, като водещи ще бъдат производителите.
Следва актуалната част от предходното описание: Самоорганизирана група хора, с цел обща доставка на чисти продукти.
Ще търсим заедно подходящи производители, на които да можем да се доверим и да сме полезни един на друг. В групата ще се подкрепят преките доставки, контактът с производителите.
Друга голяма цел на подобен тип организация е избягването на прекупвачите/посредниците - хора, печелещи на гърба на производителя, а обикновено и повече от него. Предпочитат се местни производители, за да не пътуват стоките стотици километри.
Поръчките не се товарят с комисионни, проценти, такси и така нататък. Групата не е политически и религиозно ангажирана! Моля, съобразявайте публикациите си с това. И изобщо, нека се публикува само по същество - има достатъчно други групи по всеки въпрос, който ни вълнува.