Workout Bobrovec

Workout Bobrovec is a Slovak group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. Workout Bobrovec has 35 members. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 526905457422966 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-11 04:30:19.

Táto skupina vznikla na podporu cvičenia s vlastným telom. Má slúžiť na výmenu skúseností, tréningových princípov ako aj na motiváciu. Cieľom je pritiahnuť k cvičeniu čo najviac mladých ľudí a ukázať im, čoho je ich telo schopné.

Vy sami ste majiteľmi svojho tela a budete v ňom žiť celý život.

"Muž nemá právo byť amatérom v rovine fyzického tréningu. Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné."
SOKRATES