Manchester - bazarek

Polish is the main language of Manchester - bazarek facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. Manchester - bazarek has 4,461 members. So it is a Medium group. 533180713447118 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-01-26 11:53:04.

WITAMY NA "BAZARKU"
Regulamin grupy:
1. KAŻDY MOŻE BYĆ CZŁONKIEM TEJ GRUPY.
2. NIE TYLKO HANDEL JEST WAŻNY, WIĘC KAŻDE ROZMOWY SĄ MILE WIDZIANE.
3. POSTY MOŻNA PODBIJAĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY.
4. PROSIMY NIE WYSTAWIAĆ JEDNEGO OGŁOSZENIA KILKA RAZY TEGO SAMEGO DNIA (LEPIEJ UŻYĆ FUNKCJI "bump")
5. OGŁOSZENIE POWINNO MIEĆ CENĘ, OPIS I GDZIE JEST ODBIÓR.
6. JEŚLI MASZ WIĘKSZĄ ILOŚĆ ZDJĘĆ STARAJ SIĘ DODAWAĆ JE W JEDEN FOLDER.
7. NIE HEJTUJMY ! JEŚLI ADMINISTRATOR OTRZYMA ZGŁOSZENIE O ZŁYM ZACHOWANIU, ALBO OBRAŻANIU INNEGO UŻYTKOWNIKA OSOBA TA ZOSTANIE USUNIĘTA NATYCHMIASTOWO.

Siedem prostych zasad pomogą nam poruszać się w grupie!!!

WELCOME IN "BAZAREK"
Rules of groups:
1. ANY ONE CAN BECOME A MEMBER OF THIS GROUP.
2. NOT ONLY TRADE IS IMPORTANT, SO EVERY CONVERSATION ARE WELCOME.
3. YOU CAN BUMP YOUR POST AS MANY TIMES YOU LIKE.
4. PLEASE DO NOT POST SAME ADVERT FEW TIMES IN SAME DAY (IS BETTER TO BUMP IT)
5. ADVERTISEMENT SHOULD HAVE PRICE, DESCRIPTION AND WHERE IS THE COLLECTION.
6. F YOU HAVE MORE NUMBER OF PICTURES TRY TO ADD THEM IN ONE FOLDER.
7. NO HATERS! IF THE ADMINISTRATOR RECEIVE NOTIFICATION ABOUT BAD BEHAVIOUR OR DEFAMATION OF OTHER USER THIS PERSON WILL BE DELETED IMMEDIATELY.

Seven simple rules will help us move in the group!!!