Набор 1966 г. ОУ "Васил Коларов" (сега "Никола Икономов") - Разград

Bulgarian is the main language of Набор 1966 г. ОУ "Васил Коларов" (сега "Никола Икономов") - Разград facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 46 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. 722802997788207 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-12 10:10:04.

Група на учениците от набор 1966 година учили в НОУ "Васил Коларов" сега ОУ "Никола Икономов" в гр. Разград
Да запазим спомена от ученическите години!!!
Всеки може да публикува материали свързани с годините прекарани в училище! :)