IZINKONDLO EZINEMIZWA YOTHANDO.

Swahili is the main language of IZINKONDLO EZINEMIZWA YOTHANDO. facebook group. It is a CLOSED group. They attracted 898 members. So people rank it like a Small group. 747981695237943 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-18 16:18:13 is the closest date we have information about it.

Wonke umuntu ongene kulelikhaya kumele alandele imigomoyakhona 1.asiyithuki inhlamba 2.asihlambalazi 3.wonke umuntu makaveze umbonowakhe kumbe a post something 4.uma ungabonikahle udideka ngokwenzakalayo inboxer u Admin 5. Akushelwana kule group niyacelwa ukuba ni inboxer ne thank u.