Personalet på Tæruddalen skole

Personalet på Tæruddalen skole is a Norwegian group. It is a CLOSED group. They attracted 39 members. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 829887807073857 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-01-11 04:14:06.

En gruppe for alle vi som er ansatt ved Tæruddalen ungdomsskole i skoleåret 2014/2015. Her kan vi dele både hist og pist som har med yrket eller arbeidsplassen vår å gjøre, opprette arrangementer, purre på innbetalinger eller publisere personalrelaterte haiku-dikt.