‫بچه های قدیمی پایگاه هوایی شیراز ( Bachehay Ghadimi Paygah Havaei SHIRAZ )‬

Persian is the main language of ‫بچه های قدیمی پایگاه هوایی شیراز ( Bachehay Ghadimi Paygah Havaei SHIRAZ )‬ facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. They attracted 2,377 members. So people rank it like a Medium group. 104395482983353 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-21 19:03:12.

رفتار و طرز برخورد، شالوده و پایه ی موفقیت است. یک انسان سخاوتمند با رفتار و منشی مثبت مطمئناً کامیاب خواهد شد. اگر رفتارتان را تغییر دهید، ادراکتان، اعمالتان و زندگی تان را تغییر داده اید؛ و با تغییر تک تک زندگی ها، دنیا تغییر خواهد کرد.

خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم
شروع کن ، یک قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من . . .
هدف راه اندازی:این صفحه جهت ادامه دادن دوستی ها و تکرار خاطرات و ایجاد فضای خاص و مطلوب تنها برای کسانی ساخته شده است که در "پایگاه هوایی شیراز" حضور داشتند. در کمال احترام رعایت موارد زیر جهت حفظ ارزشها و ادامه روند مطلوب الزمیست.1.ارسال پست های مربوط به هدف صفحه برای همه اعضا آزاد است.2.ایجاد اختلال در نظم و توهین به شخصیت و عقاید دیگران تایید نمی شود3.مطالب سیاسی و یا اهانت به سایر اقوام و مذاهب ممنوع است4. با توجه به اهداف فوق، پستهای که مطالب و هویت و بحث آنها از حیطه تخصصی صفحه و احترام و ادب و اخلاق خارج است، بنا به صلاح دید مدیران پاک می شوند.5.در صورت وجود هر گونه اعتراض و شکایتی، اعضا موظف هستند که با مدیران صفحه گفتگو کنند، اعتراض در فضای عمومی، تخلف محسوب می شود.6.طرح و ایجاد قرار های جمعی و دوستانه در فضای عمومی شامل تبعاتی هست که مدیران گروه از امنیت و صلاح آن بی اطلاع و از پذیرش هرگونه مسئولیتی مبرا می باشند. لذا اعلان هر گونه حضور دسته جمعی در فضای عمومی، بدون اطلاع مدیران ممنوع است.7.قوانین همیشه وجود دارد و قابل احترام است، عدم رعایت مقررات برابر با اخراج از گروه است.