โรงเรียนนครขอนแก่น

Thai is the main language of โรงเรียนนครขอนแก่น facebook group. It is a CLOSED group. โรงเรียนนครขอนแก่น has 8,060 members. So it is a Large group. 127832733943021 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-02-12 18:10:15.

กลุ่ม โรงเรียนนครขอนแก่น เป็นกลุ่มที่รวบรวมทั้งศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบัน รวมเข้าด้วยกัน เพราะเราคือ นครขอนแก่น เหมือนกัน