‫قناری کده canary‬

Persian is the main language of ‫قناری کده canary‬ facebook group. It is a CLOSED group. They attracted 3,401 members. So people rank it like a Medium group. You can find this group by searching 747512301936248 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-25 17:49:01.

گروه قناری کده با هدف ایجاد محیطی آموزشی برای دوستان راه اندازی شده است ، امید است که با وجود افراد متخصص و اهل فن گامی رو به رشد در پرورش قناری برداریم .
از بی احترامی و توهین به دیگران اجتناب کنید ، سپاس !