Български читалища

Български читалища is a Bulgarian group. It is a CLOSED group. They attracted 2,195 members. So it is a Medium group. You can find this group by searching 220443168048917 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-02-12 07:21:07.

Групата е създадена специално за всички български читалища. Тук ще можем да се питаме, отговаряме, споделяме информация, опит, снимки, видео-файлове, връзки, покани за конкурси, фестивали, проекти и всичко останало, което е свързано с дейността и развитието на българските читалища.