Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ is a Greek group. It is a CLOSED group. There are 761 participants in that group. So it is a Small group. 127718820625213 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-02-19 03:43:10.

ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
με κατεύθυνση τη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην Δ.Π.)