Naxçıvan Özəl Universiteti

English is the main language of Naxçıvan Özəl Universiteti facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. They attracted 3,597 members. So people rank it like a Medium group. 482590401776955 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-01-15 03:49:07.

Naxçıvan Özəl Universitetinin tələbələrini, məzunlarını,professor-müəllim heyətini və ümumiyyətlə Naxçıvan Özəl Universitetini istəyən hər kəsi bu qrupa dəvət edirəm