முடிந்த அளவு உன்னை மறந்து விடுகிறேன் முடியவில்லை என்றால் இறந்து விடுகிறேன்

Tamil is the main language of முடிந்த அளவு உன்னை மறந்து விடுகிறேன் முடியவில்லை என்றால் இறந்து விடுகிறேன் facebook group. It is a CLOSED group. There are 16,891 participants in that group. So people rank it like a Huge group. 727578527322280 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-26 01:39:29 is the closest date we have information about it.

நண்பர்களே...

குழுவின் பெயர் : முடிந்த அளவு உன்னை மறந்து விடுகிறேன் முடியவில்லை என்றால் இறந்து விடுகிறேன்

நோக்கம்..
உங்கள் முதல் சந்திப்பு மற்றும் முதல் காதல் கவிதைகள் கட்டூரைகள்
நீண்ட கால மறக்க முடியாத நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்..

1.உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும்

2.ஆபாசமான மற்றும் வன்முறையை தூண்டும் பதிவுகளை தயவு செய்து
பதிவிடாதீர்கள்.. மீண்டும் தவறான பதிவுகளை பதிவு செய்பவர்கள் குழுவில்
இருந்து நீக்கப் படுவார்கள்..

குழுவிற்கு வருகை தரும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை
கூறி அன்போடு வரவேற்கிறேன்...