‫بچه مثبتای دانشگاه آزاد ماهشهر Islamic Azad University of Mahshahr‬

‫بچه مثبتای دانشگاه آزاد ماهشهر Islamic Azad University of Mahshahr‬ is a Persian group. It is a CLOSED group. ‫بچه مثبتای دانشگاه آزاد ماهشهر Islamic Azad University of Mahshahr‬ has 284 members. So it is a Tiny group. 242974419112942 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-21 23:53:19.

این گروه مختص دانشجویان دانشگاه آزاد ماهشهر است.
ضمنا :
هر پست نشانه ی شخصیت فردست پس سعی کنیم
پستهای در شان دانشجو و دانشگاه بذاریم.پستهای +18 ، عکسهای شخصی و تبلیغات در گروه ممنوع است.
در صورت تمایل برای افزودن دوستان خود لطفأ با ادمین های گروه هماهنگ نمایید.