Svennys flickor

Svennys flickor is a Swedish group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 84 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 113872292030250 on Google, Bing or Yahoo. 2015-01-15 15:13:03 is the closest date we have information about it.

Svenny Kopp beskriver flickor med adhd och autism på ett nytt sätt och påvisar att flickor och kvinnor med adhd och autism avfärdas av vården. Christopher Gillberg tror att mörkertalet är så stort att alla kvinnor som söker för till primärvård, företagshälsovård och psykiatri för psykisk ohälsa bör screenas för autism och adhd.
När vi som föräldrar söker hjälp för våra döttrar avfärdas vi.