K20 Khoa DU LỊCH VLU

Vietnamese is the main language of K20 Khoa DU LỊCH VLU facebook group. It is a CLOSED group. K20 Khoa DU LỊCH VLU has 304 members. So people rank it like a Small group. You can find this group by searching 1475337702751511 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-01-20 00:22:10.

Group giao lưu cho các em K20, đăng các thông tin về học tập, lịch thi, nghỉ học, vui chơi,... :3