SWEA San Francisco med vänner

SWEA San Francisco med vänner is a Swedish group. It is a CLOSED group. There are 549 participants in that group. So people rank it like a Small group. You can find this group by searching 157908582263 on Google, Bing or Yahoo. 2015-01-15 11:49:10 is the closest date we have information about it.

En grupp för SWEA medlemmar och deras vänner som informerar om aktiviteter och ämnen som kvinnor i San Francisco Bay Area har nytta av.

SWEA är en global ideell förening för svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA har c:a 7000 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i 33 länder på fem kontinenter. SWEA San Francisco är med sina närmare 400 medlemmar en av de största av SWEA Internationals avdelningar.

Om du inte är medlem i SWEA kan du hitta information på vår hemsida www.swea.org/sanfrancisco

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.