चारोळी तूमच्या मनातील .....

चारोळी तूमच्या मनातील ..... is a Hindi group. It is a CLOSED group. There are 12,770 participants in that group. So it is a Huge group. 158291434368898 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-02-24 14:14:16.

नवीन मित्राचं स्वागत आहे !! ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ

╔═.♥. ═════════════════════╗
.....۞ कृपया ह्या नियमाची दक्षता घ्यावी ۞.....
╚══════.♥. ════════════════╝

☞ येथे फक्त संपूर्ण मराठीतच बोलले जाते तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया मराठीतच असू द्या.
☞ कृपया येथे संवेदनशील गोष्टींवर काहीही भाषा करू नये.
☞ येथे कुठल्याही पक्षाचे काहीही नारे खपवून घेतले जाणार नाहीत व येथे कुठला हि पक्षपात नाही.
☞ येथे मराठीतच बोलावे इंग्रजी मुलाख्शारांचा वापर चालेल पण फक्त संपूर्ण मराठीतच बोलावे.
☞ 18+ (Adult) पोस्ट जर दिसली तर मेम्बेरला Permanently Ban करण्यात येईल.
☞ जर कोणी शिव्या देईल तर तो तेव्हा च Permanently Ban होईल.
☞ सर्वात महत्वाचं तुमचे पेजेस शेअर केले तर मेम्बर Permanently Ban होईल.
☞ #WhatsApp पोस्ट टाकली तर सरळ Permanently Ban होईल.
☞ मुलींचे रिअल फोटो टाकनार्यास त्वरित Permanently Ban करण्यात येईल.
☞ काहीही म्याटर झाल्यास पोस्ट टाकणारा स्वत: जबाबदार राहील ह्याची दक्षता घ्यावी ह्या मध्ये ग्रुप आणि ग्रुप्स अड्मीन चा काहीही संबंध नाही ...
✪धन्यवाद ✪
⊱✿ ™ ✿⊰ ·