‫حسابداران قزوینHesabdaran qazvin‬

Persian is the main language of ‫حسابداران قزوینHesabdaran qazvin‬ facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. ‫حسابداران قزوینHesabdaran qazvin‬ has 24 members. So it is a Tiny group. 518701554909482 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-21 20:38:18 is the closest date we have information about it.

سلام
این گروه فقط برای فارغ التحصیلان ,دانشجویان,فعالان رشته حسابداری در استان قزوین تشکیل شده خواهشمند است جهت گفتگوهای تخصصی ,علمی و کاری در این رابطه وارد شویدو نظر بگذارید.لطفا در صورت پربارشدن هرچه بیشتر این گروه به دوستان و علاقه مندان دارای شرایط پیشنهاد عضویت بدهید.ممنون از همه