kl. II Bierzmowani ZNP Inowrocław

Polish is the main language of kl. II Bierzmowani ZNP Inowrocław facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. kl. II Bierzmowani ZNP Inowrocław has 62 members. So it is a Tiny group. 838934859473968 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-13 22:17:06.

Grupa osób z II klasy gimnazjum, przygotowujących się do bierzmowania w parafii Zwiastowanie NMP w Inowrocławiu.