PRAVNIKI MARIBOR

Slovene is the main language of PRAVNIKI MARIBOR facebook group. It is a CLOSED group. There are 540 participants in that group. So people rank it like a Small group. You can find this group by searching 161450983893694 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-05 04:59:08.

Skupina je namenjena pravnikom in študentom prava za izmenjevanje informacij, iskanje mogočih praks ali nasvetov. Združujemo se predvsem na bazi študija na pravni fakulteti v Mariboru, kar pa ni izključno.