Παλαιοί Πρόσκοποι Π.Ε. Ηρακλείου-Inactive Scouts of Heraklion Crete Region

Παλαιοί Πρόσκοποι Π.Ε. Ηρακλείου-Inactive Scouts of Heraklion Crete Region is a Greek group. It is a CLOSED group. There are 216 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. You can find this group by searching 34434671730 on Google, Bing or Yahoo. Last update is on 2015-02-04 22:20:12.

"ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Περιοχή στο facebook όλων εκείνων που πέρασαν κάποτε από κάποιο τμήμα της Π.Ε. Ηρακλείου / Ε. Π. Κρήτης.

Γίνετε μέλη αυτής της ομάδας για να μοιραστείτε μαζί μας παλιές αναμνήσεις, για να ξαναβρεθούμε και που ξέρετε... μπορεί κάποιοι από εμάς να επανέλθουμε σε πιο "ενεργή" κατάσταση, γιατί μη ξεχνάτε... ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ !!!

-----------------------------------------------------------------------

"INACTIVE ΒΟΥ SCOUTS OF HERAKLION CRETE"

Group for the ones that least once in their lives were scouts in Heraklion Crete region.

Join this group to share memories, re-acquaintance with old friends and maybe... (who knows) become again ACTIVE !!! (I refer as "Inactive" because as we say "Once a Scout, Always a Scout !!!").