Shahrekord pm

Persian is the main language of Shahrekord pm facebook group. It is a CLOSED group. There are 5,322 participants in that group. So it is a Large group. 290077617747045 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-02-21 23:23:19.

♥ ♥ قوانین گروه شهرکرد PM ♥ ♥

شهرکرد pm به هیچ عنوان یک گروه سیاسی نیست !!! لطفا از قراردادن مطالب سیاسی جدا خود داری فرمایید
********
هدف گروه، ایجاد یک محیط صمیمانه چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی میباشد.
********
شرط بودن در گروه احترام به کلیه اعضا میباشد

********
دوستان خود را به گروه شهرکرد PM اضافه کنید

*******
تبلیغات در گروه ممنوع میباشد - برای قراردادن تبلیغ در گروه با ادمین های گروه هماهنگ شود در غیر این صورت پست مورد نظر حذف خواهد شد.
همچنین قرار دادن لینک از سایر گروه ها و انجمن ها ممنوع است لطفا قبل از هر گونه اقدامی با ادمین گروه هماهنگ شود.
******
از اشتراک گذاری مطالب و صفحات شخصی خود و دیگران در گروه خود داری نمایید
******
توهین به اشخاص - شهرها- مذهب ها و اقوام(لر،ترک و ...) مختلف ممنوووووووووع است !
*******
********
در صورت درج پست هایی غیر اخلاقی توسط اعضا،فرد مورد نظر در اولین فرصت از گروه اخراج خواهد شد !
********
از گذاشتن پست های پی در پی خود داری فرمایید