Пътуващи Разград <-> Варна

Bulgarian is the main language of Пътуващи Разград <-> Варна facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 1,003 participants in that group. So it is a Medium group. 549346961759032 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-03 21:18:05 is the closest date we have information about it.

Тази група е създадена с цел да улесним пътуването си между двата града РАЗГРАД и ВАРНА.

Поради нашумелите обърквания кой ОТ къде и ЗА къде ще пътува, моля преди да напишете отговор внимателно да прочетете ОТ и ЗА кой град е самото пътуване.
Надявам се да не се получават повторни обърквания.

!!! ВАЖНО !!!

Ако някой има ЗАБЕЛЕЖКИ, ПРЕПОРЪКИ, ОПЛАКВАНЕ, НЕ Е ДОВОЛЕН от нещо свързано с групата или НЕКОРЕКТНОСТ от член на групата, може да ми пише както тука така и на лично.

Мерси за отделеното време, приятно и безаварйно пътуване... :)