Университет "проф. д-р Асен Златаров"

Университет "проф. д-р Асен Златаров" is a Bulgarian group. It is a CLOSED group. Университет "проф. д-р Асен Златаров" has 4,541 members. So it is a Medium group. 28632659839 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-01-15 03:50:16.

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е единственото държавно висше училище в югоизточния регион на страната. Основан е през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт. Пет години по-късно Народното събрание постанови наименованието Висш химико-технологичен институт “Проф. д-р Асен Златаров”, с което свърза завинаги съдбата на висшето училище с необикновената личност на неговия патрон - проф. д-р Асен Златаров.